Celem projektu jest podniesienie wykrywalności chorób nowotworowych w ich wczesnym stadium oraz podjęcie natychmiastowego leczenia. Dzięki temu podniesie się przeżywalność chorych i zmniejszy liczba zgonów.

Realizowany projekt przewiduje również edukację zdrowotną i promocję zdrowia związaną z badaniami profilaktycznymi i zdrowym stylem życia. We wszystkich gminach powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego odbywać się będą spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu oraz uczestnikami projektu i ich rodzinami. Spotkanie składać się będzie z dwóch części – spotkania z onkologiem i dietetykiem, których celem będzie poszerzenie wiedzy na temat wczesnych objawów choroby nowotworowej, czynników ryzyka oraz postępowania w przypadku podejrzenia choroby, roli aktywności fizycznej w ograniczeniu ryzyka zachorowania na nowotwory, właściwej diety. Program badań onkologicznych będzie realizowany w okresie od lutego 2015r. do kwietnia 2016r.

Operatorem Programu PL 07 jest Ministerstwo Zdrowia ( wszelkie informacje na temat programu są dostępne na stronie www.zdrowie.gov.pl). Realizacje Programu umożliwia „Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego” Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE.W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z równego dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).
Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja.

W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 mld euro. Norwegia zapewnia ok. 97 % łącznego dofinansowania.

Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, w tym na Program PL 07 - 58 mln euro.

Program Pl 07 ma na celu między innymi zwiększenie profilaktyki raka w celu zmniejszenia zachorowalności na raka i wskaźnika umieralności w Polsce.
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

 

Więcej informacji: www.eeagrants.org , www.norwaygrants.org

 

Lokalizacja