Szpital Powiatowy w Zawierciu rozpoczyna realizację programu profilaktycznego badań przesiewowych pod kątem nowotworów układu pokarmowego mieszkańców powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego. Program jest dedykowany dla kobiet i mężczyzn w wieku 40 lat i powyżej 40 roku życia, a więc do wszystkich osób z grupy ryzyka, którzy mają aktualne ubezpieczenie i są mieszkańcami powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego.

Badania będą bezpłatne, ogólnodostępne i kompleksowe. Jeśli wynik badania będzie pozytywny, pacjent zostanie skierowany na odpowiednie leczenie. Proces diagnozy będzie przebiegał według ściśle określonego algorytmu postępowania, który powinien umożliwić wykrycie nawet najmniejszych zmian nowotworowych.

Pacjenci zgłaszać się będą osobiście lub telefonicznie. Z grupą pierwszych 1800 osób, które zamieszkują powiat zawierciański lub myszkowski oraz mają 40 lat lub więcej zostanie uzgodniony termin zgłoszenia się na konsultacje lekarską, podczas której lekarz specjalista przeprowadzi wywiad z pacjentem i skieruje go na podstawowe badania. W trakcie kolejnej konsultacji lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do jednego ze schematu badań specjalistycznych lub też podziękuje pacjentowi za udział w badaniach ze względu na to, że wyniki oraz wywiad nie będą uzasadniać pogłębionej diagnostyki.

Celem projektu jest podniesienie wykrywalności chorób nowotworowych w ich wczesnym stadium oraz podjęcie natychmiastowego leczenia. Dzięki temu podniesie się przeżywalność chorych i zmniejszy liczba zgonów.

Realizowany projekt przewiduje również edukację zdrowotną i promocję zdrowia związaną z badaniami profilaktycznymi i zdrowym stylem życia. We wszystkich gminach powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego odbywać się będą spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu oraz uczestnikami projektu i ich rodzinami. Spotkanie składać się będzie z dwóch części – spotkania z onkologiem i dietetykiem, których celem będzie poszerzenie wiedzy na temat wczesnych objawów choroby nowotworowej, czynników ryzyka oraz postępowania w przypadku podejrzenia choroby, roli aktywności fizycznej w ograniczeniu ryzyka zachorowania na nowotwory, właściwej diety.

 

Lokalizacja