"Program badań onkologicznych układu pokarmowego w powiecie zawierciańskim i myszkowskim szansą na dłuższe życie w dobrym zdrowiu"

 Współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”

 Wartość projektu: 2 345 980,00 PLN w tym: dofinansowanie z MF EOG i NMF 80 % tj. 1 876 778,00 PLN